barnebriller

Det stilles særskilte krav til undersøkelse av øyner hos barn. Synet er ikke ferdigutviklet ved fødsel, synssansen er under utvikling helt opp i 7 års alderen. Det er derfor viktig at barns eventuelle synsfeil blir oppdaget tidlig, slik at begge øynene får den stimulansen som trengs for at et stabilt samsyn skal kunne etableres. Barns hverdag, med stadig mer nærarbeid, og økende krav til læring avhenger av at synet fungerer optimalt.

Vær oppmerksom på følgende symptomer hos ditt barn:

  • Klager på tretthet/anstrengthet i øynene
  • Har dårlig konsentrasjonsevne
  • Hodepine
  • Unngår nærarbeid som lesing osv.
  • Kniper øynene og myser
  • Holder lesestoff svært nært
  • Lukker eller holder over det ene øyet
  • Stokker om på bokstaver, ord eller hele linjer ved lesing
  • Problemer med å henge med i undervisningen.

Vi setter opp ekstra tid til undersøkelse av barn, noen ganger er det nødvendig å dryppe noen dråper på øynene for å bedøve øyets ”fokuseringsmuskel”, dette for å få en mest mulig nøyaktig styrkeutmåling. Barnet må da vente i ca 30 minutter før dråpene virker som de skal. Noen ganger kan det også være aktuelt med enkle treningsprogram for å få øynene til å samarbeide bedre.

Kriterier for å søke økonomisk støtte til briller/kontaktlinser til barn.

Søknad om dekning av utgifter til briller/kontaktlinser til barn under 18 år – NAV 10-07.14.