VERNEBRILLER

Til tross for øket kunnskap om verneutstyr er øyeskader fortsatt den hyppigst forekommende skade i industrien. For å begrense dette problemet er det nødvendig at de ansatte får informasjon vedrørende korrekt bruk av verneutstyr.

Bruk av godkjent øyebeskyttelse kan redusere alle typer øyeskader kraftig fra de helt banale til de mest alvorlige.

For å oppnå konsekvent bruk av øyebeskyttelse er det viktig å velge rett materiale og rett design. Alle innfatninger og glass skal være CE-merket for å sikre at de tåler den belastning som normen krever. Innfatningene skal være tette og gi god sidebeskyttelse, men uten at glassene dugger.

Til slutt er det viktig at innfatningen er designet for å gi optimal komfort i tillegg til sikkerhet. Om brillene er ubehaglige i bruk, vil arbeidstagerne raskt legge verneutstyret til side. Den ideelle innfatningen som passer alle brukere finnes dessverre ikke. Det er derfor viktig at det finnes ulike modeller for å oppnå en ideell tilpassing for den enkelte bruker. Sammen med optikerenes erfaring og kunnskap er dette en nødvendig forutsetning for en optimal øyebeskyttelse.

Briller som beskytter