TRENGER BARNET DITT BRILLER?

Å se godt under aktiviteter, lek og læring er viktig for barn. 

Det stilles særskilte krav til undersøkelse av øyner hos barn. Synet er ikke ferdigutviklet ved fødsel, synssansen er under utvikling helt opp i 7 års alderen. Det er derfor viktig at barns eventuelle synsfeil blir oppdaget tidlig, slik at begge øynene får den stimulansen som trengs for at et stabilt samsyn skal kunne etableres. Barns hverdag, med stadig mer nærarbeid, og økende krav til læring avhenger av at synet fungerer optimalt. Vær oppmerksom på følgende symptomer hos ditt barn:


Vi setter opp ekstra tid til undersøkelse av barn, noen ganger er det nødvendig å dryppe noen dråper på øynene for å bedøve øyets ”fokuseringsmuskel”, dette for å få en mest mulig nøyaktig styrkeutmåling. Barnet må da vente i ca 30 minutter før dråpene virker som de skal. Noen ganger kan det også være aktuelt med enkle treningsprogram for å få øynene til å samarbeide bedre.

Vi kan levere briller på timen!

1. mars 2020 endret NAV reglene for støtte til barnebriller. Det ble innført faste satser på behandlingsbriller til barn og unge. I tillegg ble det i særskilte tilfeller mulig å få dekket utgifter utover de faste satsene. Hos Vagle Optikk har vi skreddersydd faste pakker for at det skal være enkelt for deg å kjøpe briller til barnet ditt.

Fra 1. mars dekker NAV følgende:

  • Innfatning
  • Brilleglass med antirefleks og herding
  • Brilletilpasning

Er det første gang du skal søke om støtte til barnet ditt må du begynne med en synsundersøkelse. En optiker og en øyelege utfører samme synsundersøkelse og de har begge signeringsrett på søknadspapirer til NAV. Forskjellen er at du ofte må stå i kø for å få time hos øyelege. Hos Vagle Optikk vil du raskt få time og til et tidspunkt som passer deg. Synsundersøkelsen betaler du selv som foresatt. Har barnet ditt allerede et vedtak fra NAV, vil dette nå bli vurdert av optikeren etter de nye kriteriene.

Det første du må gjøre er å bestille time til synsundersøkelse for barnet ditt. Etter endt undersøkelse vil optikeren signere søknadspapirer dersom det ble gjort funn som tilsier at barnet ditt har rett på støtte fra NAV. Søk om støtte fra NAV – husk å legge ved signert dokument fra optiker: Nå kan du og barnet ditt prøve briller i butikken. Her vil dere får god veiledning og hjelp slik at dere finner en brille med god passform som barnet vil trives med.

Når søknaden fra NAV er innvilget vil pengene utbetales til den kontoen du mottar foreldrestønad, og du kan ta turen innom butikken for å bestille og betale brillen.

  • Astigmatisme (Skjev hornhinne):Over 1,50 D
  • Bilateral hypermetropi (Langsynt på begge øyne): Over 4,00 D
  • Anisometropi (Forskjell mellom øynene): Mer enn 1,00 D
  • Manifest strabisme (Skjeling – når skjelingen alltid er synlig)

 

Forutsetning for stønad er at det foreligger et nødvendig behov for behandling av amblyopi. Hovedregelen er at behandlingen forventet avsluttet innen barnet fyller 10 år. Etter 10 år kan det søkes om stønad på særskilt grunnlag (lenke til NAV).