PÅ TIDE Å SJEKKE SYNET DITT?

Det anbefales at du undersøker øynene dine regelmessig, selv om du ser bra. Dette fordi synet kan endre seg uten at du selv legger merke til det. 

En grundig synsundersøkelse er en forutsetning for å løse et hvert synsproblem, synsundersøkelsen omfatter mye mer enn å finne den riktige brillestyrken.  Undersøkelsen kan også avdekke tegn på øyesykdommer på et tidlig stadium, noe som igjen krever viderehenvisning til øyelege.

Synsundersøkelsen kan ta fra 30 min til 1 time avhengig av problemstilling, plager og alder. Undersøkelsen innbefatter i grove trekk:

Det vil også bli tatt et bilde av øyebunn/netthinne, dette er et spesielt nyttig hjelpemiddel mht å avdekke uønskede forandringer i bakre del av øyet. Bildet blir lagret og er en nyttig referanse ved senere synsundersøksler.

Det anbefales at du tar en synsundersøkelsen hvert 2-3 år.

OCT gir oss snittbilde av netthinnen

Her kommer undertekst